Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Intresserad av att bli kund?

Klicka här och fyll i formuläret!

Vad är personlig assistans?

Om du har en omfattande funktionsnedsättning och inte själv klarar din vardag kan du ha rätt till personlig assistans. Det innebär att du har en eller flera personliga assistenter som hjälper dig med det du inte klarar av själv. Syftet är att du ska leva ett så självständigt liv som möjligt, på dina egna villkor. Du som behöver personlig assistans ska själv bestämma hur och vad som ska göras medan assistenten hjälper till med det som du inte klarar av själv på grund av din funktionsnedsättning. Du ska så långt det är möjligt kunna leva ditt liv som alla andra.

Hur fungerar det?

Dina assistenter hjälper dig med allt sådant du inte klarar av själv. Det kan vara personlig hygien, klä på och av dig, äta,  kommunicera med andra och om det krävs ingående kännedom om dig och ditt funktionshinder. Det är sådant som brukar kallas dina grundläggande behov. Du kan dessutom ha rätt till hjälp med dina övriga behov som t ex förflyttningar, hushållsarbete, matlagning, att handla mat och olika fritidsaktiviteter. Du påverkar vem som ska arbeta hos dig, när denne ska göra det, vad din assistent ska göra och på vilket sätt det ska göras.

Vad är en funktionsnedsättning?

En funktionsnedsättning är en partiell eller total nedsättning av en fysisk, kognitiv, psykisk, sensorisk, emotionell eller utvecklingsbetingad förmåga, eller en kombination av dessa. En funktionsnedsättning kan innebära livslång nedsättning av funktioner. En funktionsnedsättning kan ge konsekvenser för personens möjligheter att utföra olika aktiviteter och begränsa möjligheten att leva det liv man egentligen vill leva.

Hur gör jag för att få personlig assistans?

Det är din kommun eller Försäkringskassan som avgör om du har rätt till personlig assistans. Vem som ska avgöra det beror på hur stort ditt behov är. Behöver du färre än 20 timmar i veckan för dina grundläggande behov är det kommunen som avgör. Är det fler timmar är det Försäkringskassan.

För att de ska pröva rätten till personlig assistans behöver du göra en skriftlig ansökan. Vi har i snart 20 år hjälpt personer med funktionsnedsättningar att söka personlig assistans och hjälper dig gärna med din ansökan kostnadsfritt. Vi kan också hjälpa dig att överklaga i de fall där du inte är nöjd med det beslut som fattats.

Bli kund

Är du intresserad av att bli kund?

Klicka här